Over JordenArtikelenContactLinks

Talentassessment

Ieder mens heeft het potentieel om zijn of haar talenten te ontplooien. Wanneer er een goed samenspel is tussen de individuele ambities en de organisatiedoelen, zal er sprake zijn van een win-win situatie. Als je je bewust bent van je unieke talent en dicht bij je passie en kracht kunt blijven, zal je in je werk ook beter functioneren en maximaal bijdragen aan de doelen van een organisatie.

In tegenstelling tot een regulier selectie- of loopbaanassessment, gaat een talentassessment een slag dieper en breder, richt het zich meer op de ambities, dieper liggende drijfveren en motivaties van de persoon in relatie tot de context van een organisatie. Vandaar dat er tijdens de intake veel aandacht geschonken wordt aan het werk dat de persoon gaat doen en de cultuur van de organisatie.

Deelname aan een talentassessment maakt je bewust van waar je staat, wat je kracht en drijfveren zijn en wat het ontwikkelpotentieel is binnen de context van een functie of rol in de organisatie. Immers, voor een ieder is het verschillend onder welke condities talenten het meest optimaal uit de verf komen. Een talentassessment draagt ertoe bij dat je reflecteert op jezelf en mogelijkheden ontdekt om je persoonlijke doelen te bereiken en meer bij te dragen aan de organsiatie.