Over JordenArtikelenContactLinks

Over Jorden Beijerinck (1964)

Jorden volgde een HTS opleiding en is afgestudeerd als werktuigbouwkundige en een jaar later als technisch bedrijfskundige. Toch gingen zijn interesses meer uit naar de mensen in organisaties en heeft hij een ommezwaai gemaakt en is Arbeids- en Organisatiespychologie gaan studeren in Groningen.

Na bij een tweetal HR adviesbureaus als assessmentpsycholoog gewerkt te hebben is hij vanaf april 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur. Naast het begeleiden van assessments voor selectie- en loopbaanvraagstukken heeft hij zijn werkterrein verbreed op het vlak van individuele coaching, loopbaanbegeleiding, training en mediation.

In de laatste rol bemiddelt hij regelmatig bij arbeidsconflicten op het werk en begeleidt hij managementteams op het vlak van samenwerkingsvraagstukken. Hij volgde de opleiding tot gestalt- en psychosynthese coach bij Multi-di-Mens, diverse supervisies en masterclasses op het vlak van mediation.