Over JordenArtikelenContactLinks

Mediation

Conflicten op het werk
Wie een conflict heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Plezierige en collegiale verhoudingen kunnen soms uitmonden in conflicten of geschillen tussen mensen.

Conflicten op het werk kunnen een grote invloed hebben op de arbeidsproductiviteit en het werkplezier van betrokkenen, maar ook op collega’s in de directe werkomgeving. Vaak kan de verhouding nog hersteld worden, voordat het conflict het stadium van juridische procedures bereikt.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke derde, de mediator, partijen ondersteunt bij het zelf vinden van een oplossing. De mediator doet dit door de communicatie tussen partijen te stimuleren, waarbij niet de formele standpunten, maar juist de daadwerkelijke belangen, wensen en vaak onuitgesproken behoeften centraal staan. De mediator kan ‘de lucht klaren’, waardoor er zicht komt op mogelijke oplossingen. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruitziet en deze wordt in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend.

Partijen nemen vrijwillig deel aan het mediationproces en verplichten zichzelf tot geheimhouding over hetgeen tijdens de mediation wordt besproken. Doordat het mediationproces een informele procedure is, is er ruimte voor creatieve oplossingen, die uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Enkele voordelen van mediation zijn: snelheid, kostenbeperking en geen onnodige beschadiging van de (werk)relatie. Kortom een win-win resultaat.

Een doorbraak
Hulp van een mediator kan een doorbraak betekenen in de impasse. In bijna alle conflicten is mediation toepasbaar. Naast mediator ben ik ook opgeleid als psycholoog en coach en heb ik een grote ervaring opgebouwd in met name de volgende situaties: arbeidsconflicten, ruzies en geschillen in teams, meningsverschillen over het functioneren en bij langdurig ziekteverzuim als gevolg van een conflict. Veelal na een korte intake kan beoordeeld worden of mediation een mogelijke weg is. Uit ervaring blijkt dat veelal een drietal tot viertal gesprekken voldoende zijn om tot een oplossing te komen.