Over JordenArtikelenContactLinks

Conflicttransformatie

Het geheim van effectieve samenwerking
Wat is het geheim van een effectief team? Waarom heeft het ene team wel succes en het andere niet?

Disfunctionele en irrationele processen kunnen daarbij een rol spelen. Onduidelijke doelstellingen, gebrekkige taakverdeling, wantrouwen, slechte communicatie, ego’s, ingesleten patronen en ontbrekende competenties hebben daarmee een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van de samenwerking en op het resultaat.

Bij de samenvoeging van afdelingen, fusies en nieuw samengestelde teams, is het van belang om een beeld te hebben van de effectiviteit van een team of een afdeling als geheel. En als er een vacature is binnen een managementteam, is het van belang om iemand te werven die het team versterkt. Ook valt te denken aan een veranderingstraject, waarin een team nieuwe competenties moet gaan ontwikkelen of aan een situatie waarbij de samenwerking binnen een team niet goed loopt en er (onderhuidse) conflicten spelen. Wat zijn de kwaliteiten en de valkuilen van een team en hoe kunnen teams leren hier optimaal mee om te gaan?

Inzicht in uzelf en op het team
Conflicttransformatie is een methodisch traject, dat de kwaliteiten en de valkuilen van het team in beeld brengt. Door middel van het in kaart brengen van de individuele sterktes en zwaktes en deze te relateren aan die van anderen, krijgt ieder teamlid een goed zicht op zichzelf en de anderen. Irritaties en conflicten worden zichtbaar en besproken op gedragsniveau.

Bij conflicttransformatie worden de individuele profielen met elkaar in samenhang bekeken en ontstaat een teamprofiel. Op basis hiervan wordt duidelijk waar mogelijke spanningen liggen, maar ook op welke punten individuen elkaar versterken en waar dus kansen liggen. In relatie met teambuilding, waar de nadruk meer ligt op het ‘aan de slag gaan met elkaar’, ligt bij conflicttransformatie meer nadruk op het bewust worden van elkaars ‘eigen-aardigheden’. Inzicht hierin is de basis om succesvol en in vertrouwen met elkaar aan de slag te gaan.

Resultaat
Conflicttransformatie is niet alleen een aanpak waarbij de wrijvingen in de samenwerking en conflicten wordt opgelost, maar waarbij de ‘actoren’ in het team ook getraind worden in het effectiever omgaan met elkaar. Ieder wordt zich bewust van het eigen aandeel in het conflict en leert de samenwerking met anderen naar een hoger niveau te brengen. Met andere woorden; conflicttransformatie is een aanpak waarbij de samenwerking naar een hoger niveau wordt getild.

Managementteams, familiebedrijven en directies hebben inmiddels veel baat bij deze aanpak waarbij naast een psycholoog/mediator een managementtrainer/coach wordt ingezet. Juist deze combinatie van expertises maakt dat deze aanpak blijvende resultaten oplevert. Afhankelijk van de vraag wordt een maakwerktraject voorgesteld van twee of meer dagen met een interval afhankelijk van de beschikbaarheid van het team en de urgentie om het conflict te transformeren in inspirerende samenwerking.