Over JordenArtikelenContactLinks

Coaching

De aanleiding voor een coachingstraject kan verschillend zijn. Een nieuwe functie die andere vaardigheden vraagt, een bezinning op een nieuwe stap in je loopbaan, of het werken aan persoonlijke effectiviteit.

Ik geloof dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn levensloop(baan). Wanneer er een goede match is tussen jouw behoeften en talenten met de uitdagingen die een organisatie je biedt, is er sprake van een win-win situatie. Helaas is die match niet altijd perfect, waardoor het gaat wringen en je gedemotiveerd kan raken, of erger een burn-out kan krijgen. Coaching kan ervoor zorgen die aansluiting weer te krijgen, om de regie weer in eigen handen te nemen.

Ieder mens heeft het potentieel om zijn of haar talenten te ontplooien. Veelal zitten er beperkingen in de persoon zelf. Belemmerende overtuigingen, innerlijke blokkades en andere zaken kunnen in de weg staan. Coaching kan helpen deze uit de weg te ruimen met als resultaat dat je je vrijer voelt en je beter kunt functioneren.

Door mijn psychologische achtergrond gebruik ik bij het coachen verschillende (psychologische) instrumenten naast mijn eigen instrument als coach. Ik werk in het hier en nu, waarbij ik erop gericht ben om gedragspatronen en persoonlijke thema’s te herkennen. Ik volg je, spiegel en ondersteun je, maar confronteer als dat nodig is, om zo ‘in beweging’ te komen en het roer in eigen handen te nemen.

Naast dat ik betrokken ben vind ik het belangrijk to the point en resultaatgericht te zijn. Een coachingstraject is kort en intensief en bestaat uit ongeveer een tiental gesprekken. Een coachingstraject vindt altijd plaats binnen een context, vandaar dat er naast een intakegesprek ook een evaluatiegesprek samen met de manager van betrokkene plaatsvindt om te bekijken of de effecten van de coaching op het werk merkbaar zijn.

In een eerste kennismakingsgesprek verhelderen we jouw coachvraag en bespreken we samen hoe het coachingstraject eruit gaat zien. Meestal volstaat een serie van 10 gesprekken om zaken in beweging te krijgen en blijvend resultaat te boeken.